/grisen.jpg

 

Med fötterna i jorden, traditionen i ryggen, verksamma händer och blicken riktad frammåt tar vi oss an morgondagens utmaningar. Kretsloppstänk och hantverkskunnande visar oss vägen.

 

HamraGård i Åsa, norra Halland är en ekologisk Lamm- och Utegris gård, som drivs i fjärde generationen av syskonen Johan och Camilla Sten. Det mesta som produceras på HamraGård säljs i Gårdsbutiken, kött, chark och andra lokala mathantverk.

Ett hållbart och varaktigt jordbruk grundas i principer om kretslopp och självförsörjning. Våra djur äter foder producerat på våra marker och djurens gödsel återförs till samma mark och blir växtkraft till nästa års foder. Strävan ligger i att i alla led visa omsorg om naturliga förlopp och beteenden, såväl hos djur, som hos åker- och ängsmark.


På ekologiska HamraGård sätter vi djurhälsa och djurvälbefinnande i fokus. Vår målsättning är att driva lantbruket på ett så långsiktigt hållbart och klimateffektivt sätt som möjligt, där kretslopp och cirkuläritet alltid är närvarande. Så att marken och de övriga ekosystemets långsiktiga produktionsförmåga bevaras och stärks. Djuren behandlas med respekt och de ges möjlighet till ett naturligt beteende, en värdig tillvaro och ett värdigt slut.

Vår målsätting är att på åker- och ängsmark, i skog och djurhållning värna den biologiska mångfalden och skapa förutsättningar för ett rikt djur- och insektsliv samt en rik flora på våra marker. På gården finns också bin som pollinerar våra raps- och klöverfält samt äppleträd.

Det mesta av produktionen både kött och ull säljs från gårdsbutiken direkt till konsument, eller till närliggande restauranger. Vi är mycket glada och stolta över de fina samarbeten vi har, och vi är oändligt tacksamma för alla våra kunder! Utan er är vi ingenting! 

Vi vet att mat av naturliga råvaror förädlade med varsam hand så långt i från stress som det bara står till är bättre för dig, mig och vår jord. Därför garanterar vi dig en produkt där alltid Glädje och Kärlek står överst på ingrediensförteckningen.

 

Funderar du på vad vi egentligen menar? Besök oss så berättar vi gärna mer!

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)