Välkommen till oss!

 

Från Göteborg kör E6 söderut, och tag av vid avfart 57, Fjäras Åsa. Kör söderut mot Åsa, cirka 10km. Följ sedan kartan.

Från Varberg kör E6 norrut och tag av vid avfart 56, Frillesås, Åsa. Kör höger in mot Frillesås precis efter avfarten. I rondellen tag av första avfarten norrut. Kör cirka 6km till Åsa. Följ sedan kartan.

 

Här kommer snart en karta!