/morfar_sepia.jpg

/traktor.jpg

/lammet-minimized.png

/lammet-vita-10.jpg

/garn.jpg

/skarf.jpg

/sg105269-6.jpg

/kungsangslilja.jpg

Beläget i kustnära Åsa, cirka två mil söder om Kungsbacka i Norra Halland ligger Hamragård i en dal omgiven av skogsbeklädda kullar. Hamragård finns omnämnt sedan 1600-talet, och den har varit i släktens ägo sedan fyra generationer och drivs idag av familjen Sten. På Hamragård finns både åkermark och skog. På åkrarna odlas stråsäd och vall som foder och bete till djuren. Här finns ryafår som betar gårdens vallar, samt en mindre besättning grisar. På markerna odlas främst spannmål och vall som foder till djuren, men även potatis, frukt, bär och grönsaker till husbehov.

Gårdens namn, Hamragård, kommer av hamra som betyder stenig höjd, gården på den steniga höjden. Gården är belägen i en dal, som omgivs av steniga kullar och berg i dagen beklätt med skogsmark. Berget går i dagen i utkanten av våra marker där husen ligger, vilket kan förklara namnet.

Johan Berndt Carlsson åkte som ung pojkspoling för att söka guld och lycka i Amerika. Han åkte ifrån ett fattigt sekelskiftessverige och Asarum i Blekinge mot något nytt och spännande. Historierna han hört var många, att man gav bort land, att det fanns arbetstillfällen och att man kunde skära guld med täljkniv. Ungefär samtidigt tänkte Ingrid-Maria från Ljungby i Småland samma sak. Även hon packade väskan som så många andra i iver att finna något bättre och styrde stegen mot Amerika. Hon fick arbete som kokerska, och Johan Berndt försörjde sig som smed. Där, i svenskkolonin i Denver, Colorado strålade deras vägar samman, snart gifte de sig, köpte en gård och fick sex barn. Men de saknade Sverige, tiderna där hemma blev bättre och hemlängtan blev allt starkare. I början av 1900-talet sålde man allt man ägde och gjorde slag i saken.

Stadd i kassa kom familjen till Idala för där hade man släkt. Johan Berndt upptäckte snart att  Åsa 1:1 Hamragården var till salu. Under en auktion på Åsa Gästgifveri slantade han upp köpeskillingen kontant och köpte den då 38 hektar stora gården med både skogs-och åkermark. 

Stallarna behövde renoveras, och 1906 byggde man en stallbyggnad efter Amerikanska mått med loge, magasin, vagnbod, mjölkrum, häst- och kostall samt svinstia och hönsgård. Visst tyckte folk i bygden att Johan Berndt fått storhetsvansinne, och snacket på byn gick nog. Idag är vi tacksamma för hans storhetsvansinne, ladugården står där än, har blivit ombyggd till svinstall och spannmålsförvaring, men de handtäljda bjälkarna och stommen är fortfarande original.

I krisens Sverige tog pengarna snart slut och maten räckte inte så långt som man önskade. Nu hade familjen 7 barn. Johan Berndt packade åter sin väska och åkte till Amerika för att arbeta ihop pengar. Under tiden drev Ingrid Maria gården med alla sysslor.  Man hade nu får på gården. Några år senare kom Johan Berndt tillbaka och ytterligare 1 son föddes. Såsmåningom kom den näst yngste sonen Einar att ta över Gården.

Tiderna förändrades och Einar och hans fru Klara bytte snart hästarna mot traktor och såningskaret mot såmaskin. Man hade hästar, kor och grisar samt höns. Gården var ju enda inkomstkällan och skulle ge mat till gårdens folk. Einar och Klara fick fem barn, fyra döttrar och en son. Snart flyttade de en efter en ur huset. Det föll sig så att den yngsta dottern kom att ta över Gården.

Einar hade under sina sista år specialiserat jordbruket mot stråsäd och smågrisproduktion, vilket Annette och Martin kom att ta över. Så småningom ville man förnya jordbruket och man köpte några får. Valet föll på den utrotninghotade lantrasen Ryafår.

Idag drivs HamraGård som ett familjeföretag av Annette, Martin och deras barn med respektive, Johan och Emmelie och Camilla.

Idag har jordbruket cirka 20 modersuggor med tillhörande smågrisar, och 40-talet renrasiga Ryatackor. På gården odlas stråsäd och vall som bete till fåren. På vallen tar vi ensilage som täcker fårens foderbehov för vintern. Efter att höskörden är tagen betar fåren vallarna. Spannmålen ges som kraftfoder åt tackorna och grisarna, och överskottet säljs efter skörden. Halmen används under vintern till strö åt grisarna och fåren.

 Du kan läsa mer om våra Får och Grisar här