Vår Vision är att släktgården skall leva, drivkraften är att leva av det naturen ger och tillfredsställelsen är att ansvara för varje led i produktionskedjan. Strävan är att i alla led visa omsorg om naturliga förlopp och beteenden, så att djuren ges en värdig tillvaro och ett värdigt slut. Jordbruket drivs småskaligt på ett modernt sätt grundat i traditionen om Kretsloppstänkande och omsorg om naturliga förlopp.

Utgångspunkten för våra produkter är det Lokalt Halländska och den Nordiska traditionen. Vi värnar den traditionella smakbilden och vill lyfta fram det nordiska mathantverket. Genom vårt stora hantverkskunnande förädlar vi Gårdens tillgångar, och när dessa inte räcker till köper vi in råvaror av likvärdig kvalitet med så lokal produktion som möjligt. I de fall vår kompetens eller möjligheter inte är tillräckliga sörjer vi för att ha kontroll över hela produktionskedjan, vi väljer leverantörer och samarnetspartners med stor omsorg.

Vår övertygelse är att naturligt uppfödda djur ger dig ett mer välsmakande kött med högre näringsinnehåll. Vår övertygelse är att din yllemössa värmer lite mer när du vet att fåren som ullen kommer ifrån har det bra.

Vi vet att mat av naturliga råvaror förädlade med varsam hand så långt i från stress som det bara står till är bättre för dig, mig och vår jord. Därför garanterar vi dig en produkt där alltid Glädje och Kärlek står överst på ingrediensförteckningen.

Så vad menar vi då? Läs mer konkret här